V inštitutu IPPA trdno verjamemo v konstantno pridobivanje znanja in izkušenj, tako na formalni kot neformalni način. Neposredna izmenjava pridobljenih spretnosti, informacij, dognanj in povsem konkretnih tehnik je temelj napredka v družbi. Zato vam ponujamo pester nabor izobraževanj, ki jih organiziramo za večje ali manjše skupine v obliki predavanj, seminarjev ali delavnic. Področja, ki nas najbolj zanimajo so: osebni in poslovni coaching, komunikacija, medosebni odnosi, motivacija za življenje, čustvena stabilnost, organizacija lokalne skupnosti, družinski odnosi, družinsko podjetništvo ter podjetniške pobude in okolje.

Na področju neformalnih oblik pridobivanja novih znanj in predvsem izkušenj, si seveda pomagamo tudi s potapljaškimi veščinami in doživetij. Obisk podvodnega sveta nam ponuja enkratno možnost spoznati sebe in bližnje v drugačni luči. Zaključki, ki jih ob strokovnem vodstvu lahko potegnemo iz takšnega doživetja, so neprecenljivega pomena za lažje razumevanje današnje družbe in osebnostno rast na vseh področjih.

Imate vprašanja in dileme, okoli katerih želite razviti usmerjen pogovor ali pridobiti nove informacije? Mogoče lahko skupaj oblikujemo obliko izobraževanja, ki ustreza vašim potrebam.