·
dr. Predrag Ljubotina
direktor zavoda
·
·
·
Master Scuba Diver Trainer
EFR instructor
(PADI #283731)

·
Marjan Makuc, inž. el.
predsednik sveta zavoda
Master Instructor
Tec Trimix Instructor
Tec Sidemount Instructor
Gas Blender Instructor
EFR Instructor
(PADI #936565)

·
Matic Munc, dipl. psih.
član strokovnega sveta
·
·
·
·
·
PADI Rescue Diver

·
Aleš Sulič
član sveta zavoda
·
·
·
·
·
PADI Divemaster

·
Gaja Oman
.
·
·
·
Open water scuba instructor
EFR instructor
(PADI #402143)