Najbolje nas opredeljujejo vrednote, v katere trdno verjamemo in jim brezkompromisno sledimo:

  • oblikuje nas aktivnost, spoštujemo besedo,
  • enakopravnost, sodelovanje in spoštovanje drugačnosti,
  • modrost in radovednost podprta s pogumom in znanjem,
  • zvestoba, ki temelji na poštenju in iskrenosti,
  • verjamemo v stalno osebnostno rast s ciljem ohranjanja emocionalnega ravnovesja,
  • celostni pristop k razvoju osebnosti in timov.