Vsakemu posamezniku omogočamo učenje veščine potapljanja ter vsestransko spoznavanje podvodnega sveta in podvodnih aktivnosti. Promoviramo varno potapljanje in nedotakljivost podvodnega okolja.

Ukvarjamo se z osebnostjo rastjo in razvojem medosebnih odnosov na podlagi kakovostne komunikacije in spoštovanja drugačnosti. Družinam, skupinam mladih in skupinam, ki delujejo v okviru pravnih subjektov pomagamo razvijati kakovostne odnose na vseh nivojih in sicer tako v okviru organizacije kakor tudi izven nje.

Sodelujemo s sorodnimi inštitucijami in smo vedno na tekočem z najnovejšimi raziskavami in ugotovitvami z našega področja udejstvovanja.

IPPA je zavod, ki deluje tudi po načelih socialnega podjetništva. Vsa pridobljena sredstva usmerjamo v razvoj dejavnosti in dostopnost storitev širšemu socialnemu okolju.