Vedeti kdaj in kako uporabiti kisik je izjemno koristna veščina, ki lahko rešuje življenja. Na tečaju se boste naučili prepoznati stanja, ki zahtevajo uporabo kisika. Usposobljeni boste za pravilno ravnanje z opremo in nudenje prve pomoči.

Predpogoji:
Tečaja se lahko udeleži vsak. Ni starostnih ali drugih omejitev.

Tečaj obsega:

  • teoretični del (predavanja).

Kaj potrebujete?

  • Zvezek in pisalo.

Koliko časa potrebujete?
Tečaj traja 3 šolske ure.

Kaj se boste naučili?

  • Prepoznati bolezenska stanja, ki zahtevajo uporabo kisika pri nudenju prve pomoči,
  • sestaviti in razstaviti opremo za nudenje kisika,
  • uporabiti opremo za nudenje kisika,
  • uporabiti žepno masko za nudenje kisika poškodovancu, ki ne diha.

Kam po tečaju?
Udeležite se lahko EFR tečaja nudenja prve pomoči.