Ko se boste odločili za začetek procesa psihosocialnega svetovanja, vam bodo po vsej verjetnosti precejšnjega pomena pogoji, pod katerimi se bo svetovanje dogajalo. Na našem inštitutu v okviru Svetovalnice Akcija! posvečamo veliko pozornosti zaupnosti in varnosti. Že na uvodnem razgovoru boste spoznali osnovne etične principe svetovalnega procesa, ki zavezuje tako svetovalca kot stranko. V varnem okolju boste imeli možnost predstaviti svojo osebno težavo, zaradi katere ste se odločili za svetovanje. Prav tako boste spoznali princip ali tehniko, ki jo uporabljamo pri svojem delu. Posameznika, par ali družino želimo razumeti v socialnem kontekstu trenutka »tukaj in zdaj«. Možne izboljšave rešitve vezane na trenutno situacijo bomo skupaj iskali v spremembah vašega telesnega počutja in ritma (prehrana, spanje, …), vedenja (tudi komunikaciji) kognitivnega delovanja (naša stališča, prepričanja, …) in socialnega kroga, kar skupno oblikuje vaš čustveni svet.

Osnovni cilj psihosocialnega svetovanja je izboljšanje kvalitete bivanja in osebnostna rast posameznika na področjih, ki jih sam izpostavi. Za uspešno delo je potrebna visoka motivacija in aktivnost v svojem vsakodnevnem življenju.

Svetovanje je osebni odnos, ki temelji na zaupnosti. Traja lahko različno dolgo, načeloma do točke, ko tako svetovalec kot stranka skupno ugotovita, da sta izpolnila cilje, zaradi katerih se je posameznik odločil za obisk ali cilje, ki so se šele skozi proces svetovanja izkazali za pomembne. Proces svetovanja ima svoj začetek, svoj potek in svoj zaključek. Takrat lahko skupno ugotovimo, da je bil ta osebni odnos v korist tako stranki kot tudi svetovalcu. Skozi kvalitetne in iskrene odnose se notranje bogatimo vsi.

Psihosocialno svetovanje je uporabno za široko paleto težav, ki pestijo sodobnega človeka. Bodisi gre za depresivna stanja, težave s tesnobo (anksioznostjo), panične napade, kronične strahove (fobije) bodisi za splošno izgubo usmeritve v življenju, nizke samozavesti in slabe samopodobe. Posebno področje dela je obravnava strank, ki so preživeli takšen ali drugačen stresni dogodek in doživljajo simptome posttravmatske stresne motnje. Uspešnost pristopa velja tudi za težave z odvisnostmi (prepovedane droge, alkohol, igre na srečo, … ) in ob pojavih prekomerne maligne agresivnosti (nasilnosti).

Psihosocialno svetovanje za pare in družine

Skrivnost uspešnega partnerstva verjetno ne bo nikoli razrešena, konec koncev gre za občutljivo kemijo dveh oseb z lastnimi in skupnimi potrebami, za vprašanja skupnega bivališča, financ in morebitnih potomcev. Tudi v procesu svetovanja ne bomo te skrivnosti poskušali razrešili, vsekakor pa lahko aktivno pristopimo k reševanju konkretnih težav. Par, ki se zaveda tega, da bi bilo dobro izbrati tretjo, nevtralno osebo, ki bi jima pomagala prebroditi težave, je na dobri poti, da bo svoje partnerstvo dvignil na višjo raven.
Družina je še nekoliko bolj zapleten sistem medsebojnih interakcij od para, saj vključuje enega ali več otrok. Stanje stabilnosti v tako dinamičnem sistemu je možno doseči zgolj ob doslednem in tolerantnem upoštevanju vseh, ki družino tvorijo, ne glede na starševske ali otroške vloge, ki jih v istemu zasedajo. Zato ni presenečenje, da je pogosto prvi sprožilec prihoda k svetovalcu nekaj s področja vzgojnih težav pri otrocih in najstnikih.

Tako kot vsake stvari v življenju se tudi reševanja družinskih zapletov lažje lotimo v sproščenem vzdušju, ki nam ga v Piranu ne zmanjka. Pri delu z družinami si pogosto pomagamo s programi družinskega team building-a, ki nam zagotavlja nekoliko drugačen pogled na trenutno situacijo in medsebojne odnose. Tudi sebe bomo po obisku podvodnega sveta poznali nekoliko bolje, kar nam nedvomno pomaga pri razumevanju drugih družinskih članov in sprejemanju drugačnosti.